27.8.2023 - 06:00

Ansök om SLS stipendier och understöd 1.9–29.9

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd från sällskapets fonder att sökas inom ekonomi och statistik, miljövård och teknologi, rättshistoria, teologi, bildkonst, musik och musikvetenskap, tonsättning, medicin (för resa), marinteknik och marinteknologi (för resa) samt för svenska språkets fortbestånd.

Dessutom utlyses stipendier att sökas ur Holger Frykenstedts stipendiefond för magistersavhandlingar som behandlar kulturen i Finland, svenskt 1700-tal eller svensk romantik.

Ansökan lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar, ansokan.sls.fi, som är öppen 1.9–29.9.2023.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant. 
Anvisningar för ansökan om stipendier
Anvisningar för ansökan till Holger Frykenstedts stipendiefond