31.1.2020 - 10:15

Ansök om SLS stipendier och understöd 1–29.2

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, journalistik, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk (reseunderstöd), samhällsvetenskaper och svenska språket.

Stipendier i litteraturvetenskap och litteraturhistoria kan sökas för 4–36 månader av doktorander och postdoktorala forskare samt i etnologi och folkloristik för 4–36 månader av forskare på alla nivåer. I alla övriga ämnen kan stipendier sökas för 4–12 månader.

Postdoktoral befattning
SLS utlyser även två postdoktorala befattningar att söka, en i historia på tre år och en i samhällsvetenskaper på ett år. Befattningarna förläggs till ett universitet i Finland.

Ansökan om stipendier och befattningar lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1–29.2.2020.
Observera dock att sista möjligheten att nå oss per e-post eller telefon är fredagen den 28 februari kl. 16.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant. 
Instruktioner för ansökan om stipendier
Instruktioner för ansökan om postdoktoral befattning