30.1.2023 - 12:00

Ansök om SLS stipendier och understöd 1–28.2

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk (reseunderstöd), samhällsvetenskaper och svenska språket.

I litteraturvetenskap, litteraturhistoria, kulturhistoria och i samhällsvetenskaper utlyses stipendier för 4–12 månader för forskare.

Inom svenska språket utlyses stipendier för 4–24 månader för forskare.

I historia och kyrkohistoria utlyses stipendier för doktorander för 4–24 månader och för doktorer 4–12 månader.

I etnologi och folkloristik utlyses stipendier för doktorander för 4–24 månader. Endast ett 24 månaders arbetsstipendium beviljas, utöver kortare stipendier på högst ett år. För doktorer och forskare på docentnivå utlyses stipendier för 4–12 månader.

Anvisningar för stipendieansökan i februari
Instruktioner för ansökan om stipendier

Postdoktoral befattning i historia

SLS utlyser även en treårig postdoktoral befattning i historia. Befattningen förläggs till ett universitet i Finland. Anvisningar för ansökan om postdoktoral befattning.

Ansökan om stipendier och den postdoktorala befattningen lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1–28.2.2023. Sista möjligheten att kontakta oss per e-post (sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof ) eller telefon (+358 9 618 777) är tisdagen den 28 februari kl. 16.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant.