29.1.2022 - 10:30

Ansök om SLS stipendier och understöd 1–28.2

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk (reseunderstöd), samhällsvetenskaper och svenska språket.

Stipendier i historia, litteraturvetenskap, litteraturhistoria kan sökas för 4–24 månader av doktorander och postdoktorala forskare. I svenska språket kan doktorander och postdoktorala forskare söka stipendium för 4–24 månader och forskare på docentnivå för 12 månader. I etnologi och folkloristik kan doktorander söka stipendium för 4–36 månader och postdoktorala forskare för 12 månader. I alla övriga ämnen kan stipendier sökas för 4–12 månader.

Ansökan om stipendier lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1–28.2.2022. Sista möjligheten att nå oss per e-post eller telefon är fredagen den 28 februari kl. 16.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant. 
Instruktioner för ansökan om stipendier