29.1.2021 - 07:45

Ansök om SLS stipendier och understöd 1–28.2

Svenska litteratursällskapet utlyser stipendier och understöd att sökas inom etnologi, folkloristik, genealogi och biografi, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, nordiska språk (reseunderstöd), samhällsvetenskaper och svenska språket.

Stipendier i litteraturvetenskap och litteraturhistoria kan sökas för 4–36 månader av doktorander och postdoktorala forskare. I etnologi och folkloristik kan doktorander söka stipendium för 4–36 månader, och i historia kan stipendier sökas för 4–24 månader av doktorander och postdoktorala forskare. I alla övriga ämnen kan stipendier sökas för 4–12 månader.

Ansökan om stipendier lämnas in i SLS webbtjänst för ansökningar som är öppen 1–28.2.2021. Observera dock att sista möjligheten att nå oss per e-post eller telefon är fredagen den 26 februari kl. 16.

Läs anvisningarna för ansökningarna noggrant. 
Instruktioner för ansökan om stipendier