2.3.2021 - 08:00

Ansök om PoDoCo-poolens stipendier 1.3–15.4

SLS deltar i programmet Post Docs in Companies (PoDoCo) som förenar företag med forskare på doktorsnivå. Unga doktorer ges tillfälle att bidra med sin forskning till företag, och samtidigt få insikter i företagsvärlden och möjlighet att bli anställda. 

Programmet finansieras av PoDoCo-poolen, som består av stiftelser och fonder, och av de företag som deltar i programmet. PoDoCo-poolen beviljar postdoc-forskaren ett stipendium för en högst ettårig forskningsperiod. Efter forskningsperioden anställer företaget postdoktorn för högst ett år för att fördjupa forskningsresultaten och skapa företagsspecifik insikt. PoDoCo-programmet är öppet för alla företag verksamma i Finland och organiseras av DIMECC Ab, den ledande innovationsplattformen inom finsk industri.  

SLS har möjlighet att årligen finansiera två forskare i humaniora och samhällsvetenskaper inom programmet. 

För närmare information besök PoDoCo-poolens webbsida eller kontakta SLS forskningschef Christer Kuvaja (puevfgre.xhinwn@fyf.svif.sls@ajavuk.retsirhc  ). Ansökan till programmet görs i PoDoCos elektroniska ansökningssystem, som är öppet 1.3–15.4.