24.2.2023 - 08:00

Ansök om medel för forskningsprojekt 1–31.3

SLS utlyser medel att söka för forskningsprojekt, dels som en öppen utlysning och dels som en tematisk utlysning med temat "Centrum och periferi".

För var och en av kategorierna kan sammanlagt beviljas medel till ett belopp av en miljon euro. Observera dock att ett projekt kan söka högst 600 000 euro. Det finns två separata ansökningsformulär, en för den öppna utlysningen och en för den tematiska.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Läs anvisningarna för ansökan och informationen om SLS projektfinansiering noggrant.

Ansökningar lämnas in via SLS webbtjänst som är öppen 1–31.3.2023.

Vid frågor, kontakta forskningschef Christer Kuvaja  040 152 2314 eller sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof