21.2.2022 - 08:00

Ansök om medel för forskningsprojekt 1–31.3

Medel kan sökas för projekt på 1–4 år till en summa på minst 100 000 euro och högst 600 000 euro. Projekten startar 2023.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket. SLS stöder gärna ansökningar gällande framtida utmaningar för svensk kultur, språk och samhälle i Finland.

Ansökningar lämnas in via SLS webbtjänst som är öppen 1–31.3.2022.

Läs anvisningarna för ansökan och informationen om SLS projektfinansiering noggrant.