28.2.2020 - 07:45

Ansök om medel för forskningsprojekt 1–31.3

Medel kan sökas för 1–4 åriga-projekt och summan kan uppgå till högst 600 000 euro. Projekten startar 2021.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Ansökningar lämnas in via SLS webbtjänst som är öppen 1–31.3.2020.

Läs anvisningarna för ansökan och informationen om SLS projektfinansiering noggrant.