18.2.2021 - 08:00

Ansök om medel för forsknings- och översiktsprojekt 1–31.3

Medel kan sökas för 1–4-åriga projekt och summan kan uppgå till högst 500 000 euro. Projekten startar 2022.

Projekten ska anknyta till det svenska i Finland och vara relaterade till sällskapets intresseområden: etnologi, folkloristik, historia, kulturhistoria, kyrkohistoria, litteraturhistoria, litteraturvetenskap, samhällsvetenskaper och svenska språket.

Ansökningar lämnas in via SLS webbtjänst som är öppen 1–31.3.2021.

Läs anvisningarna för ansökan och informationen om SLS projektfinansiering noggrant.