1.3.2018 - 08:50

Ann-Marie Löfdahl gör skatter ur Oravais vistradition tillgängliga på ny skiva

Cd-skivan Visor i Oravais med Ann-Marie Löfdahl innehåller 23 visor som sjungits i Oravais  i över 100 år. Skivan lanseras på söndag 4 mars med en visstuga dit alla är välkomna.

– Med den här skivan kan jag dela med mig av min repertoar och göra visorna tillgängliga för alla som är intresserade. Jag vill väcka ett större intresse för folklig vissång och hoppas att ni som lyssnar ska hitta glädjen i att sjunga när ni hör de gamla jordnära visorna, säger Ann-Marie Löfdahl.

En del av visorna som nu ges ut på skiva har Ann-Marie Löfdahl hittat som uppteckningar eller inspelningar i bland annat Svenska litteratursällskapets (SLS) arkiv, där hon valt ut sådant som sjungits på hennes egen hemort, Oravais. Repertoaren bjuder bland annat på vaggvisor, sånglekar, skämtvisor, polskor och menuetter. På skivan finns också två visor och två dansmelodier sjungna av Lena Nygård (1874–1955). Lena Nygård bodde i en liten stuga i Komossa i Oravais och kom att sjunga in visorna på band i samband med att Olav Ahlbäck träffade henne 1954 då han var ute på fältarbete för att samla in dialekter.

Ann-Marie Löfdahl är en känd sångprofil som i över 30 år samlat in och framträtt med traditionella visor. Förr sjöng folk visor som de lärt sig av andra, och också Ann-Marie Löfdahl har lärt sig många visor av äldre traditionsbärare. Löfdahl har hållit visstugor och lockat andra att sjunga. Deltagarna i visstugorna har ofta frågat efter inspelningar men många av visorna i Löfdahls repertoar har inte givits ut tidigare.

Skivan publiceras i mars även på flera streamingtjänster på nätet.

Visstuga och skivsläpp tillsammans med Ann-Marie Löfdahl hålls den 4 mars kl. 14.00 vid Furirsbostället, Restaurang Ädelbragd (Slagfältsvägen 130, Oravais). Ingen förhandsanmälan, gratis inträde. Kaffeservering i pausen.

Ann-Marie Löfdahl säljer skivan till förmån för Vörå-Oravais-Cancerklubb under visstugan. Skivan kommer också att kunna köpas i Vetenskapsbokhandeln i Helsingfors (www.tiedekirja.fi) och i SLS kundtjänst i Vasa (Handelsesplanaden 23).

Visor i Oravais med Ann-Marie Löfdahl  
Folkmusik från Finlands svenskbygder 31
Cirkapris 15 euro

För mer information om skivan, kontakta
Synnöve Svanström        
arkivarie, Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut
flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys , +358 (0)6 319 5603 eller +358 (0)50 545 7264

För recensionsexemplar, kontakta
Hanna Riska
försäljningskoordinator, Svenska litteratursällskapet i Finland
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah , +358 (9) 618 775 35