29.9.2020 - 08:00

Amerikafararnas egna berättelser har huvudrollen i ny bok

I Amerikaminnen berättar trettio sydösterbottningar om hur de i början av 1900-talet sökte lyckan på andra sidan Atlanten. För många av dem var resan över dramatisk och väl framme inleddes jakten på arbete, ibland över hela norra Amerika. Berättelserna handlar om hårt arbete, osäkerhet och sjukdomar men också om stora äventyr, sammanhållning och solidaritet landsmän emellan.

I många österbottniska familjer var det tradition att utvandra, en tradition som berättarna i Amerikaminnen förde vidare under de tre första årtiondena av 1900-talet. För oväntat många började resan västerut som en flykt över Bottenhavet eller Kvarken undan rysk värnplikt. När invandringen till USA började begränsas på 1920-talet tog man sig illegalt över gränsen via Kanada. För männen erbjöds fysiskt tungt arbete inom stålindustrin, i gruvor och skogar samt på tunnelbane- och brobyggen. De unga kvinnorna lärde sig landets seder och bruk som hembiträden i amerikanska hushåll, i vissa fall hos kända miljonärsfamiljer i New York.

Utvandringen avbröts av den stora depressionen som på 1930-talet tvingade många att återvända till Finland. Lättast var det för dem som hade något att falla tillbaka på i det gamla hemlandet. De som blev kvar i Amerika hjälptes åt för att klara sig igenom de ekonomiskt svåra åren. Depressionen gav samtidigt upphov till en kreativitet och företagaranda som bidrog till att förbättra invandrarnas livssituation.

Boken bygger på intervjuer med både återvandrare till Finland och invandrare i USA och Kanada. Gemensamt för berättarna är att de alla kommer från sydligaste delen av svenskbygderna i Österbotten: Korsnäs, Övermark, Närpes, Tjöck, Kristinestad och Lappfjärd.

Ann-Marie Ivars (f. 1941 i Närpes) är professor emerita i nordiska språk vid Helsingfors universitet.

Amerikaminnen. Återvandrare och invandrare berättar
Ann-Marie Ivars
Cirkapris 28 euro
ISBN 978-951-583-507-9
324 s., inbunden, illustrerad
Omslag: Maria Appelberg
Utges i Sverige i samarbete med Appell Förlag

Utkommer också gratis på https://www.sls.fi/sv/utgivning/amerikaminnen

För recensionsexemplar och intervjuförfrågningar kontakta
försäljningskoordinator Hanna Riska
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah eller +358 9 61877535