7.1.2021 - 09:28

Aktivist, javisst! Svenska litteratursällskapet efterlyser berättelser om samhällsengagemang i vardagen

Demonstrationståg, REKO-ringar, medborgarinitiativ och Facebookgrupper. Vi tänker ofta på aktivism som renodlat politisk verksamhet, men samhällsengagemang kan se ut på många sätt. Nu samlar Svenska litteratursällskapet (SLS) i samarbete med Yle in berättelser om aktivism i vardagen och påverkningsarbete på alla nivåer i samhället. Vilka frågor brinner du för, och hur ser ditt engagemang ut?

Aktivism definieras som en praktisk handling i syfte att uppnå samhällsförändring, men det är ett brett begrepp som rymmer många sorters verksamhet. Aktiva handlingar kan till exempel vara att välja att konsumera miljövänligt och lokalt, att gå med i demonstrationer mot avvisningsbeslut eller att under coronaundantagstillståndet erbjuda sig att handla åt äldre personer. Samhällsengagemang kan också ta sig uttryck i livsstilsval och att välja att inte göra vissa saker, som att avstå från animaliska produkter eller att välja bort bil.

I SLS insamling kan du berätta om hur aktivism syns i din vardag. Vad består din aktivism av och hur gör du för att föra fram ditt budskap? Möter dina åsikter förståelse eller stöter du på motstånd? Är det svårt eller enkelt att leva upp till dina ideal?

Insamlingen kan besvaras på www.lyyti.in/vardagsaktivism och pågår till och med 31.3.2021. Bland alla som svarat lottas tre penningpris och ett antal bokpris ut.

För mer information, kontakta
Susanne Österlund-Pötzsch, arkivarie
fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus
09 618 777 (reception)