Årsmöte 2021

Svenska litteratursällskapets i Finland r.f. medlemmar sammankallas till ÅRSMÖTE
torsdagen den 8 april 2021 kl. 17.00.

Mötet ordnas som distansmöte via Zoom, på grund av den fortsatta covid-19-epidemin och myndighetsbegränsningarna för allmänna sammankomster.

Vid mötet behandlas val av medlemmar i sällskapets finansråd och vetenskapliga råd, val av revisor, fastställande av bokslut och beviljande av ansvarsfrihet samt övriga på årsmötet ankommande stadgeenliga ärenden.

I tur att avgå är medlemmarna i vetenskapliga rådet Karmela Liebkind, Kristina Malmio och Mattias Pirholt, skattmästaren Ole Johansson och medlemmen i finansrådet Jannica Fagerholm.

Skattmästaren Ole Johansson  och medlemmen i vetenskapliga rådet Karmela Liebkind ställer inte upp för återval.

Vetenskapliga rådet föreslår återval av Kristina Malmio och Mattias Pirholt och val av Åsa von Schoultz till medlem i vetenskapliga rådet fram till årsmötet 2024.

 Finansrådet föreslår val av Johan Aalto till medlem i vetenskapliga rådet och skattmästare fram till årsmötet 2024, återval av Jannica Fagerholm till medlem i finansrådet fram till årsmötet 2025 och val av Björn Teir till medlem i finansrådet fram till årsmötet 2022 i stället för Johan Aalto som föreslås bli skattmästare.

Till revisor föreslås revisionssamfundet KPMG med Marcus Tötterman CGR som huvudansvarig revisor.

I föreningslagstiftningen förutsätts att en fysisk mötesplats anges för mötet. Årsmötets fysiska plats är sällskapets hus, Riddaregatan 5 i Helsingfors. Det är alltså möjligt att delta i vårmötet på plats ifall medlem av grundad anledning inte kan delta i distansmötet.

Medlem som önskar delta i mötet ska anmäla sig senast fredagen 26 mars 2021 kl. 16.00  här eller till
tfn.
09 618 77 221.  Observera att förhandsanmälan är obligatorisk.

Svenska litteratursällskapet i Finland
Sällskapets ordförande