Kundtjänst & öppettider

SLS kundtjänst besvarar dina frågor om verksamheten och betjänar dig med arkivmaterial.

 

På grund av omflyttningar i våra magasin i Helsingfors är tillgången till en del av materialet i både arkivet och biblioteket begränsad i maj och juni. Kontakta kundtjänsten om du har frågor gällande tillgången till ett specifikt material eller bok.

Kundtjänsten i Helsingfors är öppen måndag–fredag kl. 9.00–16.00. På onsdagar betjänar kundtjänsten dig på plats fram till kl. 18, telefonväxeln stänger kl. 16.

Kundtjänsten i Vasa är öppen tisdag–torsdag kl. 10.00–16.00.

Vi betjänar arkivkunder med ett begränsat antal platser både i Helsingfors och Vasa. Vi tillämpar förhandsbokning via nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra   och chatt eller telefon +358 9 618 77 230 (Helsingfors) och +358 6 319 56 00 (Vasa). 

Förhållningsregler vid besök

Av hänsyn till alla tillämpar vi ännu vissa begränsningar i SLS kundtjänst och forskarsalar. Vänligen följ personalens instruktioner.

Vi ber vänligen alla kunder tvätta sina händer vid ankomst till SLS utrymmen. Handsprit skadar arkivmaterial och är därför endast tillåtet då besöket är över.

Du får gärna använda munskydd under ditt besök hos oss.

Tack för din förståelse!

Donationer

Om du vill donera material till arkivet, kontakta oss först via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till arkivets kundtjänst

Arkivets kundtjänst, Helsingfors:  +358 9 618 77 230
Arkivets kundtjänst, Vasa: +358 6 319 56 00
Förfrågningar om arkivmaterial: nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra  
Förfrågningar om stipendier och understöd: sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof
Chatta med en arkivarie på sls.finna.fi

Avvikande öppettider

 • 31.5 är arkivets kundtjänst stängd hela dagen.

Kundtjänsten stänger kl. 14.00 följande dagar:      

 • valborgsmässoafton 30.4 (om vardag)
 • dagen före midsommarafton
 • 23.12 (om vardag)
 • 31.12 (om vardag)
 • skärtorsdag

 

Telefonväxel: +358 9 618 777
E-post: vasb@fyf.svif.sls@ofni

  Våra adresser

  Helsingfors

  Riddaregatan 5 (Kronohagen). Huvudingången ligger i gatunivå på Kyrkogatans sida. Hinderfri ingång med hiss från Riddaregatan.

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial eller böcker inom vårt specialområde som omfattar  svenska traditioner och seder, historia, litteratur, namnskick, dialekter, folkdans och folkmusik i Finland                                                       
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar
  • läsa digitaliserade finlandssvenska dagstidningar
  • beställa kopior av arkivmaterial (se prislistan )
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal
  • besöka vår aktuella utställning.

  Vasa

  Handelsesplanaden 23, med ingång på gatunivå. Hinderfri ingång med hiss via A-trappan. Behöver du hjälp, kontakta oss per telefon +358 6 319 56 00 eller per e-post nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra .

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial och böcker inom vårt specialområde som omfattar finlandssvensk, historia, folkkultur, etnologi och folkmusik                              
  • studera notsamlingar och vishäften
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar och musik ur fonotekets samlingar
  • läsa digitaliserade finlandssvenska dagstidningar
  • beställa kopior, se prislistan
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal.

  Beställning av arkivmaterial

  På sls.finna.fi ser du samlingarnas fysiska placering och hittar all information om SLS arkivmaterial. Där finns också fritt tillgängligt digitaliserat material. I våra forskarsalar får  du tillgång till ännu mera digitaliserat material.

  De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras men för vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall.

  Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera med mera kan du läsa i våra arkivregler .

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Helsingfors

  Våra arkiv och samlingar finns på olika ställen och framtagningstiden kan variera. Materialets placering syns i Finna.

  Magasin R, framtagning på plats i kundtjänsten kl. 9–15.30. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin S, beställ material ett dygn i förväg, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin P, framtagning enligt överenskommelse, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Nationalbiblioteket, beställ material ett dygn i förväg, kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst på xx-cnyiryh@uryfvaxv.svif.iknisleh@ulevlap-kk . Materialet studeras i Nationalbibliotekets specialläsesal.

  Söker du en bok, kontakta vår kundtjänst ett dygn i förväg. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Vasa

  Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.