Kundtjänst & öppettider

SLS kundtjänst besvarar dina frågor om verksamheten och betjänar dig med arkivmaterial.

 

Ändringar i öppethållning på grund av covid-19

Forskarsalen i Helsingfors är öppen måndag till fredag klockan 10–16.

Forskarsalen i Vasa  är öppen tisdag till torsdag klockan 10–16.

Vi betjänar arkivkunder med vissa begränsningar.

Vi betjänar via chatt och på e-posten nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra  

Vi tar emot en kund åt gången i Helsingfors och högst två kunder åt gången i Vasa. Vi och prioriterar kunder vars avhandling, forskning eller publikation är i en kritisk fas och användningen av materialet är viktig med tanke på arbetets fortskridande. 

Vi tillämpar förhandsbokning via nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra  och chatt eller telefon +358 9 618 77 230 (Helsingfors) och +358 6 319 56 00 (Vasa). Observera vänligen att bokningen behöver göras senast föregående veckas fredag klockan 12.

Frambeställning av arkivmaterial sker i samband med förhandsbokningen.

Notera vänligen att tillgången till digitala kopior är begränsad på grund av det rådande coronaläget. 

Anvisningar för tidsbokning

Du kan boka en förmiddagstid och/eller en eftermiddagstid från kl. 10.00–12.00 och från kl. 12.30–16.00. Bokningen förfaller efter en timme ifall du inte dyker upp eller meddelar att du är försenad.

Notera vänligen att det inte är möjligt att boka mer än en heldag i sänder (förmiddag + eftermiddag), detta för att så många som möjligt ska ha möjlighet att besöka vår sal.  I samband med ditt besök kan du boka ytterligare tider samma vecka, ifall det finns lediga tider.

Förhållningsregler vid besök

För allas säkerhet tillämpar vi extra försiktighet i SLS kundtjänst och forskarsalar. Vänligen följ personalens instruktioner.

Vi ber vänligen alla kunder tvätta sina händer vid ankomst till SLS utrymmen. Handsprit skadar arkivmaterial och är därför endast tillåtet då besöket är över.

Du får gärna använda munskydd under ditt besök hos oss.

Vi anvisar dig en plats i våra forskarutrymmen och står till tjänst med plasthandskar ifall du vill använda en av våra kunddatorer. Ifall du behöver lyssna till material ber vi dig ta med egna hörlurar.

Under undantagstillståndet är det tyvärr inte möjligt att äta lunch i SLS kaféutrymmen.

Tack för din förståelse!

Donationer

Om du vill donera material till arkivet, kontakta oss först via e-post eller telefon.

Kontaktuppgifter till arkivets kundtjänst

Arkivets kundtjänst, Helsingfors:  +358 9 618 77 230
Arkivets kundtjänst, Vasa: +358 6 319 56 00
Förfrågningar om arkivmaterial: nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra  
Förfrågningar om stipendier och understöd: sbefxavat@fyf.svif.sls@gninksrof
Chatta med en arkivarie på sls.finna.fi

Avvikande öppettider

 • 28.9 är kundtjänsten öppen klockan 10–12.
 • 25.11 är kundtjänsten öppen klockan 10–12.

Kundtjänsten stänger kl. 14.00 följande dagar:      

 • valborgsmässoafton 30.4 (om vardag)
 • dagen före midsommarafton
 • 23.12 (om vardag)
 • 31.12 (om vardag)
 • skärtorsdag

 

Telefonväxel: +358 9 618 777
E-post: vasb@fyf.svif.sls@ofni

  Våra adresser

  Helsingfors

  Riddaregatan 5 (Kronohagen). Huvudingången ligger i gatunivå på Kyrkogatans sida. Hinderfri ingång med hiss från Riddaregatan.

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial eller böcker inom vårt specialområde som omfattar  svenska traditioner och seder, historia, litteratur, namnskick, dialekter, folkdans och folkmusik i Finland                                                       
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar
  • beställa kopior av arkivmaterial (se prislistan )
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal
  • besöka vår aktuella utställning.

  Vasa

  Handelsesplanaden 23, med ingång på gatunivå. Hinderfri ingång med hiss via A-trappan. Behöver du hjälp, kontakta oss per telefon +358 6 319 56 00 eller per e-post nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra .

  Här kan du

  • få information om arkivmaterial och böcker inom vårt specialområde som omfattar finlandssvensk, historia, folkkultur, etnologi och folkmusik                              
  • studera notsamlingar och vishäften
  • söka i databaser, förteckningar och kartotek
  • titta på fotografier i databaser och register
  • lyssna på inspelningar och musik ur fonotekets samlingar
  • beställa kopior, se prislistan
  • äta i vårt café (obs: ingen försäljning)
  • arbeta i vår forskarsal.

  Beställning av arkivmaterial

  På sls.finna.fi ser du samlingarnas fysiska placering och hittar all information om SLS arkivmaterial. Där finns också fritt tillgängligt digitaliserat material. I våra forskarsalar får  du tillgång till ännu mera digitaliserat material.

  De flesta av arkivets samlingar får fritt beställas fram och studeras men för vissa samlingar krävs tillstånd. Personalen hjälper dig i dessa fall.

  Om tillstånd att publicera, kopiera, fotografera med mera kan du läsa i våra arkivregler .

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Helsingfors

  Våra arkiv och samlingar finns på olika ställen och framtagningstiden kan variera. Materialets placering syns i Finna.

  Magasin R, framtagning på plats i kundtjänsten kl. 9–15.30. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin S, beställ material ett dygn i förväg, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Magasin P, framtagning enligt överenskommelse, kontakta vår kundtjänst. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Nationalbiblioteket, beställ material ett dygn i förväg, kontakta Nationalbibliotekets kundtjänst på xx-cnyiryh@uryfvaxv.svif.iknisleh@ulevlap-kk . Materialet studeras i Nationalbibliotekets specialläsesal.

  Söker du en bok, kontakta vår kundtjänst ett dygn i förväg. Materialet studeras i forskarsalen på Riddaregatan 5.

  Att beställa fram arkivmaterial eller böcker i Vasa

  Framtagning av material från magasinet sker kl. 10–12 och kl. 13.00–15.30.