Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Monica West
Amanuens
Arkiv, Samlingarna i Vasa
zbavpn.jrfg@fyf.svif.sls@tsew.acinom
Bettina Westerholm
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
orggvan.jrfgreubyz@fyf.svif.sls@mlohretsew.anitteb
Frida Wickholm
Redaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
sevqn.jvpxubyz@fyf.svif.sls@mlohkciw.adirf
Sarah Wikner
Nämndforskare
Forskning, Språkvetenskapliga nämnden
fnenu.jvxare@fyf.svif.sls@renkiw.haras