Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Hanna Riska
Försäljningskoordinator
Utgivning, Utgivningens ledning
unaan.evfxn@fyf.svif.sls@aksir.annah
Miriam Rönnqvist
Nämndforskare
Forskning, Historiska nämnden
zvevnz.ebaadivfg@fyf.svif.sls@tsivqnnor.mairim
Sara Rönnqvist (tjänstledig)
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnen.ebaadivfg@fyf.svif.sls@tsivqnnor.aras
Marika Rosenström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
znevxn.ebfrafgebz@fyf.svif.sls@mortsnesor.akiram
Kajsa Rytikoski
Forskningsadministratör
Forskning, Forskningskoordinering
xnwfn.elgvxbfxv@fyf.svif.sls@iksokityr.asjak
Karin Sandell
Nämndforskare
Forskning, Traditionsvetenskapliga nämnden
xneva.fnaqryy@fyf.svif.sls@llednas.nirak
Maria Sandin
Redaktionsassistent
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
znevn.fnaqva@fyf.svif.sls@nidnas.airam
Jörgen Scholz
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
wbetra.fpubym@fyf.svif.sls@zlohcs.negroj
Margareta Selén
Ekonomisekreterare
Administration, Ekonomi
znetnergn.fryra@fyf.svif.sls@neles.ateragram
Lisa Södergård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
yvfn.fbqretneq@fyf.svif.sls@dragredos.asil
Robert Stjernberg
Redaktionsassistent
Utgivning, Allmänna redaktionen
eboreg.fgwreaoret@fyf.svif.sls@grebnrejts.trebor
Marie-Louise Sundström
Arkivsekreterare
Arkiv, Arkivets ledning
znevr-ybhvfr.fhaqfgebz@fyf.svif.sls@mortsdnus.esiuol-eiram
Synnöve Svanström
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
flaabir.finafgebz@fyf.svif.sls@mortsnavs.evonnys
Jennica Thylin-Klaus
Utgivningschef
Utgivning, Utgivningens ledning
wraavpn.gulyva-xynhf@fyf.svif.sls@sualk-nilyht.acinnej
Julia Tidigs
Nämndforskare
Forskning, Litteraturvetenskapliga nämnden
whyvn.gvqvtf@fyf.svif.sls@sgidit.ailuj
Tuuli Toivola (tjänstledig)
Digitaliseringskoordinator
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
ghhyv.gbvibyn@fyf.svif.sls@aloviot.iluut
Pia Uppgård
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
cvn.hcctneq@fyf.svif.sls@dragppu.aip
Maria Vainio-Kurtakko
Projektledare
Arkiv, Albert Edelfelts brev
znevn.invavb-xhegnxxb@fyf.svif.sls@okkatruk-oiniav.airam
Elisa Veit
Redaktör
Utgivning, Henry Parlands Skrifter
ryvfn.irvg@fyf.svif.sls@tiev.asile
Mirva Virtanen
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
zvein.ivegnara@fyf.svif.sls@nenatriv.avrim
Sandra Waller
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnaqen.jnyyre@fyf.svif.sls@rellaw.ardnas