Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Patricia Ljungqvist
Evenemangskoordinator (vikarie)
Kommunikation
cngevpvn.ywhatdivfg@fyf.svif.sls@tsivqgnujl.aicirtap
Marie Lönnblad
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Vasa
znevr.ybaaoynq@fyf.svif.sls@dalbnnol.eiram
Karin Lund
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
xneva.yhaq@fyf.svif.sls@dnul.nirak
Kaisa Luoma
Informationskoordinator
Administration, Ekonomi
xnvfn.yhbzn@fyf.svif.sls@amoul.asiak
Kai Martonen
Digitaliserare
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
xnv.znegbara@fyf.svif.sls@nenotram.iak
Maria Miinalainen
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
znevn.zvvanynvara@fyf.svif.sls@nenialaniim.airam
Anna Movall
Digital koordinator
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
naan.zbinyy@fyf.svif.sls@llavom.anna
Märtha Norrback
Äldre redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
znegun.abeeonpx@fyf.svif.sls@kcabrron.ahtram
Magnus Nylund
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
zntahf.alyhaq@fyf.svif.sls@dnulyn.sungam
Fredrica Nyman
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
serqevpn.alzna@fyf.svif.sls@namyn.acirderf
Niklas Nyqvist
Projektforskare
Forskning, Medeltida ballader i Finlands svenskbygder
avxynf.aldivfg@fyf.svif.sls@tsivqyn.salkin
Susanne Österlund-Pötzsch
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus
Katarina Pihlflyckt
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
xngnevan.cvuysylpxg@fyf.svif.sls@tkcylflhip.aniratak
Elina Pitkonen Piguet
Controller
Administration, Ekonomi
ryvan.cvgxbara.cvthrg@fyf.svif.sls@teugip.nenoktip.anile
Antti Pokela
Grafiker
Utgivning, Utgivningens ledning
naggv.cbxryn@fyf.svif.sls@alekop.ittna
Hedvig Rask
Förlagsredaktör
Utgivning, Allmänna redaktionen
urqivt.enfx@fyf.svif.sls@ksar.givdeh
Janne Rentola
Fotograf
Informationsförvaltning, Digitaliseringstjänster
wnaar.eragbyn@fyf.svif.sls@alotner.ennaj