Kontaktuppgifter

Enhet Enhet
Matilda Hakala
Kundkoordinator
Kommunikation
zngvyqn.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.adlitam
Petra Hakala (tj.ledig)
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
crgen.unxnyn@fyf.svif.sls@alakah.artep
Mikael Harjula
Nämndforskare
Forskning, Samhällsvetenskapliga nämnden
zvxnry.unewhyn@fyf.svif.sls@alujrah.leakim
Sanna Jylhä
Arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
fnaan.wlyun@fyf.svif.sls@ahlyj.annas
Eliel Kilpelä
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
ryvry.xvycryn@fyf.svif.sls@aleplik.leile
Britt-Louise Knorring von
Redaktionsassistent
Utgivning, Allmänna redaktionen
oevgg-ybhvfr.ibaxabeevat@fyf.svif.sls@gnirronknov.esiuol-ttirb
Sebastian Köhler
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
fronfgvna.xbuyre@fyf.svif.sls@relhok.naitsabes
Nicolas Kraemer von
Arkivförtecknare
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
avpbynf.ibaxenrzre@fyf.svif.sls@remearknov.salocin
Ina Krokfors (tjänstledig)
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
van.xebxsbef@fyf.svif.sls@srofkork.ani
Hanna Kurtén
Redaktör
Utgivning, Zacharias Topelius Skrifter
unaan.xhegra@fyf.svif.sls@netruk.annah
Niklas Labart
IT-specialist
Informationsförvaltning, IT-tjänster
avxynf.ynoneg@fyf.svif.sls@trabal.salkin
Nelly Laitinen
Förste arkivarie
Arkiv, Kundbetjäning & publikarbete
aryyl.ynvgvara@fyf.svif.sls@nenitial.yllen
Jonatan Lång
Ekonomiassistent
Administration, Ekonomi
wbangna.ynat@fyf.svif.sls@gnal.natanoj
Niklas Liljestrand
Systemutvecklingschef
Informationsförvaltning, Systemutveckling
avxynf.yvywrfgenaq@fyf.svif.sls@dnartsejlil.salkin
Jonas Lillqvist
Utvecklingsansvarig, digital utgivning
Utgivning, Utgivningens ledning
wbanf.yvyydivfg@fyf.svif.sls@tsivqllil.sanoj
Yrsa Lindqvist
Förste arkivarie
Arkiv, Samlingarna i Helsingfors
lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry