Insamlingsarvoden

Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera? Eller gör du annan dokumentation?

SLS arkiv beviljar mot ansökan arvoden för insamling av material inom humaniora och samhällsvetenskaper. Ansökningstiden är 1–31.3.2023.

Du kan själv använda materialet i din forskning, och det arkiveras i SLS arkiv för att kunna användas av andra. Vi erbjuder dig också inspelningsutrustning och handledning.

Arvodessumman är 1 200 euro och är skattepliktig.

Här hittar du mer information om insamlingsarvoden.
 

Kontaktpersoner: 

Susanne Österlund-Pötzsch
Arkivarie
susanne.osterlund-potzsch@sls.fi  (i första hand)
040 866 7679

Lisa Södergård
Arkivarie
lisa.sodergard@sls.fi (i första hand)
040 8609397