Insamlingsarvoden

Vill du samla in forskningsmaterial? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera? Eller gör du annan dokumentation?

På grund av coronavirusläget utlyses inga fältinsamlingsarvoden våren 2020. 
 

SLS arkiv beviljar mot ansökan arvoden för insamling av material inom humaniora och samhällsvetenskaper. Insamlingsarvoden utlyses årligen i april.

Du kan själv använda materialet i din forskning, och det arkiveras i SLS arkiv för att kunna användas av andra.

Vi erbjuder dig också inspelningsutrustning och handledning.

Arvodessumman är 1 200 euro och är skattepliktig.
 

Kontaktpersoner: 

Yrsa Lindqvist
Förste arkivarie
09 618 774 52
lefn.yvaqdivfg@fyf.svif.sls@tsivqdnil.asry

Lisa Södergård
Arkivarie
09 618 775 27
yvfn.fbqretneq@fyf.svif.sls@dragredos.asil