Insamlingsarvoden

Vill du samla in forskningsmaterial? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera? Eller gör du annan dokumentation?
 

SLS arkiv beviljar mot ansökan arvoden för insamling av material inom humaniora och samhällsvetenskaper. Insamlingsarvoden utlyses årligen i mars.

Du kan själv använda materialet i din forskning, och det arkiveras i SLS arkiv för att kunna användas av andra.

Vi erbjuder dig också inspelningsutrustning och handledning.

Arvodessumman är 1 200 euro och är skattepliktig.
 

Kontaktpersoner: 

Susanne Österlund-Pötzsch
Arkivarie
fhfnaar.bfgreyhaq-cbgmfpu@fyf.svif.sls@hcsztop-dnulretso.ennasus  (i första hand)
09 618 77 124

Lisa Södergård
Arkivarie
yvfn.fbqretneq@fyf.svif.sls@dragredos.asil (i första hand)
09 618 775 27