Insamling med föreningar

Planerar din förening att samla in material till exempel för ett jubileumsår, en publikation eller en utställning? Vill ni samla in berättelser och minnen för ert projekt? Då kan SLS hjälpa till.

Våra arkivarier har kunskap och verktyg att genomföra insamlingar, och vi hjälper också till med att bevara och arkivera materialet för framtiden.

Vi tar emot förslag på aktuella insamlingsprojekt i samarbete med föreningar och organisationer. Den gemensamma insamlingen kan ske genom frågelistor (exempel här) eller upprop om exempelvis fotografier eller andra dokument. För att göra insamlingen relevant och beskrivande för hela Svenskfinland kan SLS också bredda och fördjupa frågeställningarna. Vi tar emot förslag fram till den 15 augusti 2022.

Så här samarbetar vi

Din förening kan föreslå ett tema för insamling till SLS.

Insamlingen kan handla om något som är aktuellt för din förening och behövs för ett visst ändamål.

Om SLS väljer att gå vidare med det föreslagna ämnet planerar vi och föreningen tillsammans både innehåll och upplägg samt hur insamlingen ska spridas för att hitta rätt målgrupper. Vi hjälper också till med frågor om dataskydd och upphovsrätt.

Vi genomför insamlingen inom ramen för vår arkivverksamhet och ger föreningen tillgång till det insamlade materialet för det angivna ändamålet.

Materialet som samlas in arkiveras vid SLS och blir tillgängligt för forskare och andra intresserade när föreningens projekt har genomförts.

En konkret användning av det insamlade materialet prioriteras när SLS väljer samarbetspartner.

Till ansökan

För mer information kontakta:

Pamela Gustavsson
enhetschef
cnzryn.thfgniffba@fyf.svif.sls@nossvatsug.alemap

Katja Hellman
enhetschef
xngwn.uryyzna@fyf.svif.sls@namlleh.ajtak