Insamling med föreningar

Funderar er förening på att samla in material till exempel för ett jubileumsår, en publikation eller ett temanummer i er medlemstidning? Vill ni samla in berättelser, minnen eller material för ert projekt? Då kan SLS hjälpa till!

Svenska litteratursällskapets arkiv tar emot förslag på aktuella idéer till materialinsamling i samarbete med föreningar och organisationer. Våra arkivarier har kunskap och verktyg att samla in material och berättelser, och vi tar också hand om att bevara och arkivera materialet för framtiden. Den gemensamma insamlingen kan resultera i nertecknade berättelser eller till exempel i fotografier eller andra dokument som samlas in genom upprop. Insamlingen kan handla om något som är aktuellt för er förening och behövs för ett visst ändamål, allt från marthaminnen till kör- och orkesterverksamhet eller idrottsföreningens historia.

Så här samarbetar vi:

  • Er förening kan föreslå ett tema för insamling till SLS.
  • Om vi går vidare med det föreslagna temat planerar vi tillsammans både innehåll och upplägg och hur insamlingen kan spridas för att hitta rätt målgrupper. Vi hjälper också till med frågor om dataskydd och upphovsrätt till materialet som samlas in.
  • Vi genomför insamlingen som en del av vår verksamhet och ger sedan er förening tillgång till det insamlade materialet för det angivna ändamålet.
  • Materialet som samlas in arkiveras i SLS arkiv i Helsingfors eller Vasa och blir också tillgängligt för forskare och andra intresserade när föreningens projekt har genomförts.

I förslaget ska framgå vad ni vill samla in, vem insamlingen riktar sig till, vad materialet ska användas till och när föreningen behöver materialet.

Ansökningstiden har gått ut i den 14 augusti 2023. 

För mer information kontakta:

Pamela Gustavsson
enhetschef, samlingarna i Helsingfors
pamela.gustavsson@sls.fi

Katja Hellman
enhetschef, samlingarna i Vasa
katja.hellman@sls.fi