Förvaltningsprinciper

SLS förvaltar en förmögenhet som vid slutet av 2018 värderades till cirka 1,6 miljarder euro. Förmögenheten utgörs av SLS och Svenska kulturfondens fonder.

Målsättningen för SLS förmögenhetsförvaltning är en stabil och förutsägbar direktavkastning. Med direktavkastningen finansieras SLS verksamhet, pris och stipendier samt Svenska kulturfondens utdelning. Vår förmögenhetsförvaltning eftersträvar en god totalavkastning på kapitalet för att trygga förmögenhetens realvärde och de disponibla medlens köpkraft på lång sikt.

SLS placeringspolitik

SLS placerar i huvudsak i börsnoterade finländska och svenska, internationellt verksamma bolag. Vi föredrar stabila och etablerade bolag som ger god utdelning med potential att växa, som har en stark marknadsposition, är väl kapitaliserade samt uppvisar god lönsamhet. De direkta aktieinnehaven kompletteras med placeringar i aktieplaceringsfonder och andra aktierelaterade instrument, fastigheter och ränteinstrument.

SLS placeringspolitik

SLS principer för ansvarsfulla placeringar
SLS ekonomi och placeringsportfölj 2018
Dag Wallgren och Kristian Gerkman. Foto: SLS/Janne Rentola

SLS tillämpar god stiftelsepraxis

Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) är medlem i Delegationen för stiftelser och fonder. I vår verksamhet följer vi det direktiv om god stiftelsepraxis som delegationen godkänt.

Utgående från SLS roll som en central aktör med omfattande egen verksamhet och som mötesplats för alla som arbetar inom svenskspråkig humaniora och samhällsvetenskap i Finland, samt stipulationerna i de donationer SLS erhållit, tillämpar vi i vår stipendie- och prisutdelning direktivet enligt följande:

Personliga stipendier beviljas inte medlemmar i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp, eller SLS personal. Till SLS övriga förtroendevalda och andra närstående kan stipendier utdelas. Dessa kan då givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Eftersom medel för forskningsprojekt beviljas högskola, universitet eller annan institution och inte enskilda personer, så utgör inte det faktum att en medlem i sällskapets vetenskapliga råd eller annan förtroendevald som anställd vid högskola, universitet eller annan institution deltar i forskningsprojektet i fråga något hinder för beviljande av medel. Personen i fråga kan givetvis inte delta i behandlingen av saken på något sätt.

Pris delas inte ut till en medlem i sällskapets vetenskapliga råd, finansråd eller ledningsgrupp eller prisnämnder.

Utdelningen ur Svenska kulturfonden, som ägs och förvaltas av SLS, sköts av en helt separat utdelningsorganisation.

/* Copyright (c) 2016 Interaktiva rum Sverige (Interactive rooms Sweden) Website: http://www.interaktivarum.se/en Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to the following conditions: The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or substantial portions of the Software. THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE. */ /* The color filters are defined in external SVG file rgblind.svg, located in same folder as this CSS file. Use this CSS file when injecting both the CSS style rules and the SVG filters into the HTML document. */ .protanopia{ filter: url('#protanopia'); -webkit-filter: url('#protanopia'); color-interpolation-filters:sRGB; } .deuteranopia{ filter: url('#deuteranopia'); -webkit-filter: url('#deuteranopia'); color-interpolation-filters:sRGB; }