För forskare

SLS erbjuder många olika arkivtjänster speciellt till dig som forskar i eller studerar humaniora eller samhällsvetenskaper.

Bekanta dig med våra samlingar

SLS egen sökvy på den nationella söktjänsten Finna (sls.finna.fi) innehåller arkivets huvudkatalog, bibliotekskatalogen och fritt tillgängligt digitaliserat arkivmaterial.

Kundtjänsten

Vår kundtjänst svarar på alla dina frågor vardagar kl. 9–16 (onsdagar till kl. 18). Vi betjänar dig via chat på Finna, per e-post på nexvirg@fyf.svif.sls@tevikra , på telefon +358 9 618 772 30 och på plats i Helsingfors och Vasa.

Boka en arkivarie

Du kan kostnadsfritt boka en arkivarie för max 2 timmar för mera ingående och personlig handledning i informationssökning i arkivets databaser.

Kontakta vår kundtjänst för att komma överens om en tidpunkt.

Idébanken

Idébanken är en resurs för dig som studerar. I idébanken hittar du tips på olika teman och ämnen som baseras på vårt material och som lämpar sig bra för en kandidat- eller magisteravhandling. Idébanken finns på Finna. Passa  på att boka en arkivarie när du hittat något som intresserar dig.

Fältinsamling

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? SLS arkiv delar ut arvoden för att samla in material inom humaniora och samhällsvetenskap. Arvodessumman är 1 200 euro och är ett skattepliktigt bidrag.

Vi erbjuder dig bland annat inspelningsapparatur och handledning.

Läs mer om fältinsamlingsarvoden