Förmögenhetsförvaltning

Dag Wallgren och Kristian Gerkman. Foto: SLS/Janne Rentola

Målsättningen för SLS förmögenhetsförvaltning är en stabil och förutsägbar direktavkastning.

 

Med direktavkastningen finansieras SLS verksamhet, pris och stipendier samt Svenska kulturfondens utdelning. Vår förmögenhetsförvaltning eftersträvar en god totalavkastning på kapitalet för att trygga förmögenhetens realvärde och de disponibla medlens köpkraft på lång sikt.

SLS placeringspolitik

SLS placerar i huvudsak i börsnoterade finländska och svenska, internationellt verksamma bolag. Vi föredrar stabila och etablerade bolag som ger god utdelning med potential att växa, som har en stark marknadsposition, är väl kapitaliserade samt uppvisar god lönsamhet. De direkta aktieinnehaven kompletteras med placeringar i aktieplaceringsfonder och andra aktierelaterade instrument, fastigheter och ränteinstrument.

Verksamhetsprinciper