William och Anna-Lisa Stenbergs fond

  • År:
  • Fondkapital:
    52 725,84 €
  • Grundkapital:
    42 923 mark
  • Avkastning:
    2 109,03€
William Stenberg. Bild: Atelier Rembrandt, Helsingfors. (Museiverket)
William Stenberg. Bild: Atelier Rembrandt, Helsingfors. (Museiverket)

Fonden används för SLS verksamhet.

Änkan Anna-Lisa Stenberg, tidigare Biaudet, född Selin (1884–1975), gjorde donationen i enlighet med ett önskemål framfört av maken, agronom William Stenberg (1883–1955). Efter avlagd studentexamen vid Nya svenska läroverket i Helsingfors inledde William Stenberg studier vid Polyteknikum (senare Tekniska högskolan). Han sökte sig ändå snart till Mustiala lantbruks- och mejeriinstitut och utexaminerades som agronom 1907.

William Stenberg fick tjänst som förvaltare vid Östersundom gård i Sibbo. Under 20 år utvecklade han egendomen till en mönstergård med nya byggnader, förstorad åkerareal och en förbättrad kreatursstam. På 1930-talet kom Stenberg ännu i kontakt med många nya lantbrukslägenheter främst i södra Finland. Han fungerade först som värderingsman vid Helsingfors Aktiebank 1931–1936 och senare som konsulterande agronom.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.