Werner Söderströms donationsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    37 291,00 €
  • Grundkapital:
    3000 mark i aktier
  • Avkastning:
    1 491,64€
Werner Söderström. (Åbo Akademis bildsamlingar)
Werner Söderström. (Åbo Akademis bildsamlingar)

Fonden används för SLS verksamhet.

Werner Leopold Söderström (1860–1914) föddes i en helsvensk familj i Borgå. Redan som 18-årig gymnasist dokumenterade han sitt intresse för det finska språket och litteraturen. Han lät översätta en egen novell och gav till julen 1878 ut alstret under titeln Pohjanmaan Helmi. Fadern Gustafs tryckerirörelse, som sonen senare inlöste, stod till tjänst med tryckningen.

Två år senare gjorde Werner som nybliven student en studieresa till Sverige. Han stiftade bekantskap med Albert Bonniers då redan stora förlagsverksamhet. Förläggarbanan var därmed utstakad och klar, innefattande också det egna boktryckeriet och ett bokbinderi. För det framväxande finska skriftspråket var Söderströms förlagsverksamhet av avgörande betydelse. Tidens främsta finska författare såsom Minna Canth, Juhani Aho, Eino Leino, Santeri Alkio m.fl. knöts till förlaget. Dessutom utgavs samlade arbeten av J.L. Runeberg och Zacharias Topelius på finska.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.