Victor Höckerts testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    1 163 403,74 €
  • Grundkapital:
    81 098 mark
  • Avkastning:
    46 536,15€
Victor Höckert. Foto: V. Selling (Museiverket, Helsingfors)
Victor Höckert. Foto: V. Selling (Museiverket, Helsingfors)

Fondens avkastning ska användas för det svenska språkets och den svenska bildningens väl i landet, till exempel skapandet av litterära alster.

Herman Victor Höckert (1825–1887), ombudsman vid Finska Brandstodsbolaget, föddes i Pedersöre socken. Efter elementarskola i Jakobstad sändes Victor Höckert till Helsingfors lyceum, där han avlade studentexamen 1841. Vid universitetet ägnade han sig åt juridiska studier och anammade också en trend som blev rätt allmän på 1840-talet, nämligen att med stöd av stipendium uppehålla sig i Ryssland under ett års tid. Två år efter sin hemkomst tog han sin domarexamen 1846. Efter ytterligare avlagd högre kameralexamen fick han anställning som extraordinarie kammarskrivare i senaten.

På en tjänsteresa våren 1848 ådrog sig Höckert ett svårt lungemfysem och bands i tio år vid sjukbädden. Höckert tillfriskande emellertid 1857 men han kunde inte återgå till sitt tidigare arbete. Två år senare dog hans far. Höckert ärvde sin far och beslöt sig för att bli lantbrukare. År 1862 inköptes en mindre lantegendom i Finby i Pikis. Ungefär samtidigt återknöt han kontakten med några gamla vänner från Helsingfors, nu aktiva i den konstitutionella rörelse som växte fram som en motrörelse till undfallenhetspolitiken gentemot Ryssland. Vännerna höll på att grunda ett brandstodsbolag för landet och lockade Höckert till företaget genom att erbjuda honom tjänsten som andra ombudsman. Han tog emot den 1867 och sålde lantegendomen. Tio år senare blev han första ombudsman vid brandstodsbolaget, en tjänst han skötte i ett drygt decennium.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.