Sten och Ebba Wasastjernas fond för rättshistorisk forskning

  • År:
  • Fondkapital:
    645 219,11 €
  • Grundkapital:
    100 000 mark
  • Avkastning:
    25 808,76€
Sten Wasatjerna. (Privat ägo)
Sten Wasatjerna. (Privat ägo)

Fonden används för rättshistorisk forskning på svenska språket utifrån den juridiska vetenskapens särskilda aspekter. Stipendier beviljas för forskning rörande den svensk-finska rätten eller något av dess delområden, inklusive romersk rätt.

SLS styrelse kan också dela ut stipendiet i form av ett pris och då även beakta ämnesområden ”såsom förvaltningshistoria och kameralistik samt arbeten som anlägger doktrin-, lärdoms-, social- eller kulturhistoriska aspekter på rättens och rättsväsendets historia”. Undantagsvis kan arbeten skrivna på tyska, engelska eller franska komma ifråga, förutsatt att de rör den svensk-finska rättens historia.

Vid den första inbetalningen önskade donatorn vara anonym men senare kom en önskan av jur.lic. Sten Mauritz Wasastjerna (1910–2001) att fonden ska bära ”min makas och mitt namn”. Sten Wasastjerna utförde sin livsgärning inom näringslivet. Hans donation bör dock ses mot bakgrunden av ett aktivt intresse för juridikens teori och historia samt för Svenska litteratursällskapet som institution.

Wasastjerna verkade bland annat som sekreterare i Juridiska föreningen i Finland, deltog flitigt i nordiska juristkongresser och umgicks privat med flera av landets mest framträdande jurister. Som ung jurist verkade han som auditör under krigsåren. Han anställdes vid Nordiska Föreningsbankens notariat 1938 och övergick i det välkända industriföretaget Oy Schildt & Hallberg Ab:s tjänst 1953. Efter tio år som direktör utnämndes Wasastjerna till verkställande direktör. Han lämnade tjänsten 1972 när företaget köptes av Kemira Oy.

Efter faderns död skiftades Masa gård mellan barnen, varvid huvudbyggnaden med strand vid Vitträsk tillföll äldste sonen, diplomingenjör Jan Ivar Wasastjerna (1943–).

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.