Selma Wasastjernas prisfond

  • År:
  • Fondkapital:
    47 256,81 €
  • Grundkapital:
    41 800 mark
  • Avkastning:
    1 890,27€
Selma Wasastjerna. Foto: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)
Selma Wasastjerna. Foto: Daniel Nyblin (Museiverket, Helsingfors)

Fonden ska användas för utdelandet av ett litterärt pris. Även arbeten som faller utanför SLS verksamhetsområde ska kunna belönas. Selma Wasatjerna testamenterade även sin andel i gården vid Engelplatsen 19 i Helsingfors till SLS. Rummet får användas till att mot låg hyra bereda bostad åt personer av den svenska bildade klassen.

Selma Charlotta Wasastjerna (1870–1934) hade under ett sparsamt liv väl förvaltat och förkovrat en ärvd förmögenhet. Hon var ett av sex barn till Edvin Gideon Wasastjerna och hans hustru Rudolfina Charlotta, född Barck. Fadern arbetade som högre tjänsteman vid kejserliga senaten i Helsingfors.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.