Maria Lovisa Lindemans testamentsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    65 186,75 €
  • Grundkapital:
    5000 mark
  • Avkastning:
    2 607,47€
Maria Lovisa Lindeman. (Helsingfors stadsmuseum)
Maria Lovisa Lindeman. (Helsingfors stadsmuseum)

Fonden används för SLS verksamhet.

Apotekaränkan Maria Lovisa Lindeman (1822–1897) var  SLS första kvinnliga donator. Hennes man Carl Lindeman hade skapat sig en betydande förmögenhet, som hans efterlevande hustru under 22 år förkovrade genom sparsamhet och omtanke. Paret hade redan 1875 upprättat ett gemensamt testamente, till vilket fru Lindeman senare fogade bland annat  SLS som förmånstagare. Maria Lindeman hade inskrivits som medlem redan under SLS första verksamhetsår.

Maria Lindeman blev under sin livstid känd i Åbo för sin omsorg om nödlidande människor och understöd till välgörenhetsinrättningar. Själv uppges hon ha levt i största tillbakadragenhet.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.