Hugo Standertskjölds skolfond

  • År:
  • Fondkapital:
    88 972,82 €
  • Grundkapital:
    703 125 mark
  • Avkastning:
    3 114,05€
Hugo Standertskjöld. (Svenska litteratursällskapet i Finland)
Hugo Standertskjöld. (Svenska litteratursällskapet i Finland)

Fonden används till att understöda högre svenska elementarläroverk i Finland.

Godsägaren och industrimannen, överste Hugo Robert Standertskjöld (1844–1931) föddes på Wanantaka gård i Janakkala. Han var yngste son till fideikommissarien Henrik Johan Standertskjöld. Sonen skrevs in i kadettskolan i Fredrikshamn när han var 12 år gammal och gick som ung fänrik i rysk tjänst.

När ett gevärsfaktori i Isjevsk i trakten av Ural stod utan ledning lyckades Hugo Standertskjöld med hjälp av sina kontakter överta verket på arrende av ryska staten. På några år skapade han en modern vapen- och stålindustri med maskiner inköpta från utlandet och personalen kompletterad med officerare och ingenjörer från hemlandet. Arbetsstyrkan uppgick till över 5 000 anställda och grunden till en snabbt växande förmögenhet var lagd. Som industriman etablerade sig Standertskjöld i hemlandet 1894 då han köpte Kaukas trådrullsfabrik i Villmanstrand, snart ombildad till cellulosaindustrin Kaukas fabriker. Som arbetsgivare och stor skogsägare gav han utkomst åt tiotusentals människor.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.