Håkan och Katarina Anderssons fond för talekonst och språkfärdighet på svenska Finland

  • Fondkapital:
    76 217,64 €
  • Avkastning:
    2 667,62€

Fonden upprätthålls för att uppmuntra och stöda talekonsten och språkfärdigheten på svenska i Finland. Ur fondens avkastning kan pris och/eller stipendier beviljas åt enskilda personer eller institutioner som särskilt vårdar och värnar om fondens syfte.

Utdelningen utlyses i regel inte och den behöver inte ske varje år. Icke utdelade avkastningsmedel läggs på kommande års utdelning. Utdelningen av pris eller stipendium sker vid SLS årshögtid den 5 februari.

Professor Håkan Andersson (f. 1940) inrättade fonden tillsammans med Katarina Andersson i samband med sin 70-årsdag 2010. Han fungerade som Svenska litteratursällskapets styrelseordförande 2000–2010. Andersson är pedagog och skolhistoriker. Han doktorerade 1979 med avhandlingen Kampen om det förflutna. Studier i historieundervisningens målfrågor i Finland 1843–1917. Han var tf. professor i allmän pedagogik 1974–1984 vid pedagogiska fakulteten i Vasa och professor 1984–2003. Han fortsatte med forskning som resulterade i flera publikationer inom pedagogik och lärdomshistoria.

Folkbildning har varit viktigt för Andersson, vilket har resulterat i debattinlägg och allmänna föreläsningar som den folkbildande serien Bildningshistoriska strövtåg. Utöver det akademiska har han även engagerat sig i förtroendeuppdrag, varav den mest långvariga och synliga insatsen blev hans medverkan i SLS styrelse under åren 1980–2010.