Gustaf Heinricius donationsfond

  • År:
  • Fondkapital:
    490 400,78 €
  • Grundkapital:
    40 000 mark
  • Avkastning:
    15 447,62€
Gustaf Heinricius. Foto: Atelier Apollo (Museiverket, Helsingfors)
Gustaf Heinricius. Foto: Atelier Apollo (Museiverket, Helsingfors)

Fonden används ”för främjandet af den svenska landtbefolkningens i Finland fysiska förkofran”. Avkastningen har använts till att motverka emigration och bekämpa folksjukdomar och till att förbättra den svenska landsbygdsbefolkningens ekonomiska förhållanden.

Professor Gustaf Heinricius (1853–1915) föddes i Viborg. Han avlade en filosofie kandidatexamen och var särskilt intresserad av historia, ett ämne som Heinricius senare framgångsrikt skulle tangera som författare. Men medicinska studier tog överhanden och slutfördes med medicine och kirurgie doktorsexamen 1883. Sju år senare utnämndes han till professor och föreståndare för barnbördshuset och gynekologiska avdelningen vid Allmänna sjukhuset i Helsingfors.

Här blev han en omdanare och föregångare som anses ha bildat skola inom sitt fack. Egen forskning kring förlossningsfrågor och barnsängsfeber kompletterades med ett antal läroböcker för barnmorskor och läkare. Mest kända blev Oppikirja kätilöille (1892) och Obstetrisk operationslära (1894) samt tidningen Kätilölehti – Tidskrift för barnmorskor, som Heinricius grundade och var chefredaktör för till sin död.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.