Fonden Finland-Sverige

  • År:
  • Grundkapital:
    20 000 mark
Fonden Finland-Sverige resulterade i en medalj utformad av Gerda Qvist under devisen ”Allt vad vi äga samman”. Det blev en utmärkelse som rätt sällan utdelas. (Bild: Svenska litteratursällskapet i Finland)
Fonden Finland-Sverige resulterade i en medalj utformad av Gerda Qvist under devisen ”Allt vad vi äga samman”. Det blev
en utmärkelse som rätt sällan utdelas. (Bild: Svenska litteratursällskapet i Finland)

I samband med SLS 50-årsjubileum 1935 tillkom en fond som benämndes Fonden Finland-Sverige. Den är onoterad i minnesboken och följaktligen utan fondnummer. Grundkapitalet på 20 000 mark (7 000 euro) förmedlades till Nordiska Föreningsbanken av professor Georg von Wendt och hade ursprungligen samlats in i Stockholm under Finlands självständighetsår 1917. Tanken med fonden var att dess avkastning vartannat år skulle användas till en minnes- eller hedersgåva åt en person i Sverige eller Finland som främjat förbindelserna mellan de två grannländerna.

Våren 1941 aktualiserades en belöning mot bakgrunden av de humanitära hjälpaktioner som Sverige bistått Finland med under vinterkriget. Styrelsen beslutade att anskaffa en medalj med ett motiv som anknöt till syftet med fonden. Skulptören Gerda Qvist (se fond nr 435) utformade medaljen, som beställdes från Berlin i en upplaga på 25 exemplar.

Fondens kapital var så gott som förbrukat 1957. Den avfördes ur räkenskaperna och uppgick i Femtioårsfonden 1972.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.