Fonden för ett monument över Z. Topelius

  • År:
  • Fondkapital:
    115 684,89 €
  • Grundkapital:
    100 svenska kronor
  • Avkastning:
    4 048,97€
Minnesmärket Saga och sanning i Esplanadparken i Helsingfors. Bild: SLS/Janne Rentola
Minnesmärket ”Saga och sanning ” möttes av en kritikstorm och fick resas först efter att konstnären Gunnar Finne gått med på att lägga till Zacharias Topelius porträttrelief och namn på sockeln. Bild: SLS/Janne Rentola

Fondens årliga avkastning överlämnas till stiftelsen Z. Topelius barndomshem med Nykarleby stad som förvaltare.

En av de personer som genom tiderna hyllats mest av SLS var i början en av de synligaste kritikerna till dess uppkomst. Författaren och professorn Zacharias Topelius (1818–1898) hade, enligt Torsten Steinby, inte någon större tilltro till svenskheten i Finland i slutet av 1800-talet. Men Topelius fick ändra uppfattning om sitt uttalade omdöme om SLS som ett ”dödfött foster”. Han lät sig välvilligt kallas till SLS första hedersmedlem och hedrades med en festskrift på sin 80-årsdag.

Den största hedersbetygelsen förverkligades dock först långt senare i form av två monument i Helsingfors. Det ena minnesmärket restes i Esplanadparken och det andra i Skolskvären i hörnet av Bangatan och Högbergsgatan.

 

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.