Björneborgs svenska samskolas fond

  • År:
  • Fondkapital:
    10 585,63 €
  • Grundkapital:
    1 miljon mark
  • Avkastning:
    370,50€

Fonden är avsedd att stöda Björneborgs svenska samskolas verksamhet.

Bakgrunden till donationen var enligt Rosenlews dåvarande verkställande direktör Marcus Nykopp att Björneborgsskolan kontinuerligt var i behov av understöd, som i huvudsak hans företag och A. Ahlström Oy svarade för. När det blev osäkert om understöd till en skola fortsättningsvis kunde avdras från ett företags beskattningsbara vinst, bestämde sig Rosenlew för en större engångsdonation. Med den årliga utdelningen från fonden hoppades företaget att skolan skulle täcka ”nödvändiga utgifter”.

Denna text är baserad på Donatorernas bok (SLS, 2010) av Bo Finne. Här kan du läsa boken i dess helhet.