Fältinsamlingsarvoden

Vill du göra fältarbete? Är det dags för dig att skriva uppsats, pro gradu eller doktorsavhandling? Gör du intervjuer eller inspelningar, fotograferar eller filmar du det du tänkt analysera?

SLS arkiv delar efter ansökan ut arvoden för fältarbete eller materialinsamling inom humaniora och samhällsvetenskaper. Fältarvoden utlyses årligen i april.

Du har själv förtur att använda ditt eget material i din forskning, men det kommer att arkiveras vid SLS arkiv och därefter också kunna användas av andra.

Vi erbjuder dig också inspelningsapparatur  och handledning.

Arvodessumman är 1 200 euro och är ett skattepliktigt bidrag.

Så ansöker du

Skicka in din ansökan på nätet när ansökningstiden är aktuell.