Workshop: Bli kaveri* med Talko

Välkommen att delta i Talko-workshoppar! 

Talko är en talspråkskorpus över den talade svenskan i Finland. I Talko kan du göra mångsidiga sökningar i ett omfattande material av intervjuer med svenskspråkiga personer från olika delar av Finland. Talko kan användas för undervisning och forskning.

Kom igång med användningen av korpusen genom att delta i en praktisk workshop via Zoom. Vi bekantar oss med korpusen genom olika övningsuppgifter. Workshoppen arrangeras vid fyra olika tillfällen under hösten 2021. 

  • Tis 5.10 kl. 10
  • Tors 14.10 kl. 14
  • Ons 20.10 kl. 10
  • Tis 26.10 kl. 14

 Anmäl dig till det tillfälle som passar dig bäst senast tre dagar i förväg här

Länken till Zoom skickas dagen före workshoppen. Kom ihåg att testa att du kan logga in i korpusen.

Talspråkskorpusen Talko

Kontaktperson: Lisa Södergård, yvfn.fbqretneq@fyf.svif.sls@dragredos.asil

*
Ordet "kaveri "är finska och betyder ’kompis’.