Webbinarium: Vad är god undervisning på svenska i Finland? Att stötta modersmålet på andra stadiet

  • 22.4.2021
  • 13:00 till 16:00
Webbinarium: Vad är god undervisning på svenska i Finland?
Varmt välkommen på webbinariet Vad är god undervisning på svenska i Finland? Att stötta modersmålet på andra stadiet torsdagen den 22 april 2021 kl. 13–16

Språket är vårt viktigaste redskap för att förstå vår värld och varandra. Skolan ska ge de unga ett språk som bär också efter grundskolan, i framtida studier och i arbetslivet. Ger den svenska utbildningen det som de unga behöver? Får ungdomarna jämlika möjligheter att behärska det som samhället och arbetslivet kräver? Seminariet presenterar nya synvinklar på undervisningen på svenska i gymnasie- och yrkesutbildningen.

Program

13.00 Välkomstord
Johan Bärlund (Svenska språknämndens ordförande), Jennica Thylin-Klaus (utgivningschef, SLS)

13.10 Det kunskapsrelaterade svenska språket – en central kvalitetsfaktor inom hela utbildningsvägen
Gun Oker-Blom (utredare, Undervisnings- och kulturministeriet)

13.25 Förutsättningar för jämlik undervisning på svenska i Finland
Sofia Stolt (universitetslektor, Hanken Svenska handelshögskolan)

13.40 ”Alla lärare är lärare i multilitteracitet”. Hur syns språklig medvetenhet i våra läroplansgrunder?
Pamela Granskog (undervisningsråd, Utbildningsstyrelsen)

13.55 Alla lärare skrivlärare i eget ämne – Skrivande skola, språk- och kunskapsutvecklande skrivpedagogik
Annette Kronholm-Cederberg (projektledare, Skrivande skola)

14.10 Diskussion

Paus

14.35 Yrkesutbildningen i Finland: Varför undervisning svenska?
Laila Andersson (rektor, Prakticum)

14.50 Yrkesutbildningen i Finland: Varför undervisning i svenska?
Tom Westerén (modersmålslärare, Prakticum)

15.05 Hur går det för de svenskspråkiga gymnasisterna i modersmålsprovet?
Jan Hellgren (utvärderingsexpert, Nationella centret för utbildningsutvärdering NCU)

15.20 Svenska på jobbet. När och hur använder finlandssvenskar svenska i sitt arbete?
Jannika Lassus (universitetslektor, Finskugriska och nordiska avdelningen/Nordiska språk, Helsingfors universitet)

15.35 Diskussion

15.50 Avslutning
Ulla-Maija Forsberg (direktör, Institutet för de inhemska språken)

Moderator: Johan Bärlund

Anmäl dig till webbinariet senast 20.4.

Webbinariet arrangeras via Zoom och strömmas till Youtube där det också kan ses i efterhand. Vi skickar en deltagarlänk till alla anmälda per e-post dagen före webbinariet.

Sprid gärna ordet om webbinariet!

Webbinariet är ett samarbete mellan SLS och Svenska språknämnden i Finland.

Foto: Eva Dalkarl

Vid eventuella frågor kan du kontakta vasb@fyf.svif.sls@ofni .

Barnbokspionjären Topelius
Gäst ons, 12/09/2020 - 12:05
Varmt välkommen på webbinariet Barnbokspionjären Topelius fredagen den 22 januari kl. 13–15.30 Fördriv en fredagseftermiddag i Zacharias Topelius fantasifulla barnboksvärld, förknippad med kända namn som Adalmina, Sampo Lappelill och Fågel Blå – men också mycket annat. På vilket sätt var Topelius en föregångare inom barnlitteraturen? Varför har Topelius pjäser för barn fått sådant genomslag?