Webbinarium: Folkviseforskning i Norden idag och dess koppling till det svenska Finland

  • 3.11.2021
  • 13:00 till 16:15

Välkommen på webbinarium om den nordiska folkviseforskningen i dag och dess koppling till närliggande genrer/discipliner och till svenskspråkig tradition i Finland.  Webbinariet riktar sig främst till forskare, men alla är välkomna att delta. 

Anmäl dig på förhand via länken ovanför bilden senast 1.11. En länk till Zoommötet skickas till alla anmälda dagen innan evenemanget. 

Program

13.00 Webbinariets öppning. Inledningsord, kort presentation av förläsarna, Niklas Nyqvist
13.15–13.45 Helen Rossil  Salmesang og salmebog i dansk tradition
 13.45–14.15 Sofia Joons Gylling  Estlandssvenskarnas visor
 14.15–14.45 Magnus Gustafsson  Något om valsen – och dess föregångare och efterföljare
Paus (kaffe och bensträckare)
15.00–15.30 Ingrid Åkesson Barnsäng, blöjor och barnamord. Om sångares förhandlingar av typöverskridande narrativa motiv i ballader
15.30–16.15 Allmän diskussion, moderator: Niklas Nyqvist

Föreläsare:

FM Helen Rossil,  doktorand vid Uppsala universitet.
FM Sofia Joons Gylling, doktorand vid Åbo Akademi.
FD Magnus Gustafsson, doktor i musikvetenskap, forskare, musiker, producent, chef för Smålands musikarkiv.
FD Ingrid Åkesson, doktor i musikvetenskap. specialiserad på folklig sång, balladforskare, tidigare forskningsarkivarie vid Svenskt visarkiv, Stockholm.

Webbinariet arrangeras inom ramen för Folkmusikdagarna i Vasa, 1–7.11.2021.