Vetenskapens natt på SLS: Jorden, orden, Norden

Jorden, orden, Norden

Kan vi lära oss av historien? Hur kan skönlitteraturen vidga våra perspektiv? Hur kan vi få grepp om tiden? Föredrag, intervjuer och diskussioner som ger historiska utblickar på dagens skeenden och forskarkunskap som tangerar aktuella frågor. Välkommen!

18.00 Välkommen till SLS

18.05–18.25 Islossningen i Aura å. Klimatanpassning i Åbo 1700–2000
Historikern Stefan Norrgård ger perspektiv på klimatfrågan och -förändringen utifrån Åbobornas anpassning till islossningen i Aura å. Kan synergieffekten av anpassning och klimatets förändring rentav leda till att man alienerats från klimatet och i dag inte längre uppfattar klimatuppvärmningens omfattning?

18.30–18.55 Hundar, flugor och antifascism i Mirjam Tuominens författarskap
Litteraturvetaren Ylva Perera har studerat vilken roll djuren har i Mirjam Tuominens prosa. Hur framträder Tuominens motstånd mot fascismen i hennes sätt att beskriva relationen mellan djur och människor? Perera intervjuas av Pieter Claes.

19.00–19.25 ”Hela världen är byggd av tid”. En poetisk föreläsning om tid och takt i unga vuxnas liv
Etnologen och genusvetaren Ann-Charlotte Palmgren har intervjuat ungdomar om hur de uppfattar tid. Hon presenterar sina resultat i poesiform. Med uppläsning medverkar Mia Franck.

19.30–19.55 När dikten sätts i rörelse – Cia Rinnes zaroum och archives zaroum
Litteraturvetaren Hilda Forss har undersökt hur digitaliseringen påverkar litteraturen, med poeten Cia Rinnes verk zaroum och archives zaroum som exempel. Hon intervjuas av Pieter Claes.

20.00–20.20 En jord med ett förflutet. Livets historia i Finland 1809–1859
Historikern Julia Dahlberg ger en inblick i vad som sker när vetenskapliga rön kolliderar med en religiös världsbild. Hennes exempel är från 1800-talets första hälft, när de nya vetenskaperna geologi och paleontologi gav kunskap om jordens ålder och tidigare livsformer som motsade den kristna uppfattningen om världens uppkomst.

20.25–20.55 Finland, Norden och omvärlden i förändringens tid
Politikforskaren Hanna Ojanen och filosofen, historikern Johan Strang diskuterar Finlands och Nordens roll i den nya politiska situationen i världen. Har den politiska kulturen förändrats? Vilken plats intar Nato-Norden i Europa? Samtalet leds av Lina Laurent.