Vetenskapens natt på SLS. En människas liv mellan pärmar – om biografier och biografiskrivande

Välkommen att följa med direktsändningen av Vetenskapens natt på SLS!
 
Biografierna hittar lätt sin publik, men hur är det att skriva dem? Vad kan och får man skriva om en människa i en biografi? Hur avspeglas den biograferades samtid? Vilka typer av material kan man använda? Hur mycket influeras biografiskrivaren av den biograferades stil och hur mycket återspeglas hen själv i biografin? Är biografier sanna?  Historikerna Henrik Berggren och Henrik Meinander diskuterar politikerbiografier med Kalevi Sorsa och Olof Palme som exempel, litteraturvetaren Rita Paqvalén talar om att skriva om konstnären Harald Galléns liv  och författaren Anna-Karin Palm berättar om arbetet med biografin över Selma Lagerlöf. 

 

Program

18.00–18.40 Att skriva om stormän som socialdemokraterna och statsministrarna Olof Palme och Kalevi Sorsa. Ett samtal mellan historikerna Henrik Berggren och Henrik Meinander

18.45–19.20 Att skriva fram de queera spåren i konstnären Harald Galléns arkiv. Intervju med litteraturvetaren Rita Paqvalén

19.25–20.00 Att skriva om Selma Lagerlöf – författaren och ”sagotanten” som alla har en uppfattning om. Intervju med författaren Anna-Karin Palm

Moderator och intervjuare Wivan Nygård-Fagerudd.

Programmet bandas in och finns tillgängligt efteråt på SLS webbplats.

Läs mer om Vetenskapens natt här