Symposium om folkligt skrivande

Målning av person som skriver med bläckpenna

För att fira sitt jubileumsår 2023 arrangerar Kungl. Gustav Adolfs Akademien tillsammans med SLS och i samarbete med Åbo Akademi symposiet Folkligt skrivande 17501950: Dagböcker som källor till vardagligt liv och emancipatoriskt skrivande. Varmt välkommen att delta!

Från senare delen av 1700-talet började vanligt folk att skriva ned dagshändelser i almanackor, dagböcker, notisböcker och journaler. Därigenom skapades källor som berör människors vardagliga erfarenheter och levnadsomständigheter, men också källor till den allmänna skriftkulturens framväxt i breda lager, olika skriftpraktiker, språklig variation och social emancipation. Under symposiet ger vi exempel på hur dagböcker används i forskning och vi diskuterar även hur vi kan göra dessa källor tillgängliga digitalt.

Vi välkomnar intresserade i alla skeden av sin karriär och oberoende av vetenskaplig inriktning att delta, och vi erbjuder ett forum för diskussion, nya idéer, perspektiv och kontakter. Symposiet inklusive middag 4.10 och lunch 5.10 samt kaffe båda dagarna är gratis för alla deltagare. Läs mer och anmäl dig senast 31.8 här

 Program

 Onsdag 4.10

 13.00–13.30 Välkomst och introduktion

13.30–14.10 Susanne Österlund-Pötzsch (SLS), Dagböcker i brett perspektiv – folkligt skrivande i SLS arkivs samlingar

14.10–14.50 Simon Langwagen (Dalarnas museum), Dalarnas folkliga dagböcker och skrivglädjens digitalisering. Ett samarbetsprojekt mellan Dalarnas museum och Kungl. Gustav Adolfs Akademien

14.50–15.20 Kaffe

15.20–16.00 Ann-Catrine Edlund (Mittuniversitetet), Språkvetare möter Kågeträskdagboken. Forskningsområden och frågor

16.00–17.00 Keynote: professor i agrarhistoria Catharine A. Wilson F.R.S.C., (University of Guelph, Kanada), The Rural Diary Archive: The Value of Ordinary People’s Diaries

 
Torsdag 5.10

 09.30–09.40 Introduktion

09.40–10.20 Karin Hassan Jansson (Uppsala universitet), Arbete och kön i egodokument: erfarenheter från projektet Gender and Work

10.20–10.50 Kaffe

10.50–11.30 Anna Westin och Tommy Lennartson (SLU), Vad kan bondedagböcker lära oss om förindustriellt naturresursnyttjande?

11.30–13.00 Lunch

13.00–13.40 Anna Sundelin (Åbo Akademi), Bland krimskrams och dyrgripar: tankar om konsumtion i några dagböcker från 1800-talet

13.40–14.20 Anna Kuismin (Helsingfors universitet), Diaries and unlikely documents: Exploring life writing from below in nineteenth century Finland

14.20–15.00 Summering av docent i agrarhistoria Britt Liljewall och professor emeritus i nordiska språk Jan-Ola Östman

Vid eventuella frågor, kontakta konferenssekreterare Kajsa Varjonen ( kajsa.varjonen@abo.fi ).