Svenskan i Finland och språkvård.

Om svenskan i Finland och språkvård
 
Svenska litteratursällskapet medverkar i år för första gången med eget program i det populärvetenskapliga evenemanget Vetenskapsfestivalen i Göteborg!


Under festivalen ordnar SLS två föreläsningar och ett modererat samtal om Svenskan i Finland, söndagen den 7 april.
 

Program

10.30–11 Marika Tandefelt: Varför talas det svenska i Finland?
Professor Marika Tandefelt, huvudredaktör för bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går, talar om svenskans vindlande vägar i Finland.

11–11.30 Anna Maria Gustafsson: Att vårda svenskan i en finsk verklighet.
Språkvårdare Anna Maria Gustafsson vid Institutet för de inhemska språken talar om vad som händer med svenskan när den ständigt nöts mot ett annat språk - i det här fallet finskan, och riskerna för att svenskan i Finland blir ”översättniska”.

12–12.40 Henrik Rosenkvist professor i svenska, Marika Tandefelt och Anna Maria Gustafsson samtalar under rubriken Frågor om svenska.  
Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd.
Tre språkexperter, två från Finland och en från Sverige, samtalar om svensk språkvård  på var sin sida av Östersjön. Är frågorna desamma eller finns det olikheter? Vilka frågor ställs oftast?

 

Ni hittar oss på festivalens scen i köpcentret Nordstan, söndagen den 7 april kl. 10.30–12.40!

 

Vetenskapsfestivalen i Göteborg är ett av Europas ledande populärvetenskapliga evenemang med föreläsningar, samtal, debatter, utställningar och workshopar för allmänheten under 5 dagar, i år den 3–7 april. Festivalen har ordnats årligen sedan 1997.