Svenskan i Finland – i dag och i går

Varmt välkommen att delta i ett seminarium för att fira att bokserien Svenskan i Finland i dag och i går nu är komplett!

Bokserien ger en heltäckande bild av bland annat finlandssvenska dialekter och småstadsspråk, nutida skrift- och talspråk, finlandssvenskans historia under flera sekel och inte minst växelverkan mellan språket och det omgivande samhället.

Under slutseminariet kommenteras bokserien ur såväl ett Sverigesvenskt som ett finlandssvenskt perspektiv.

PROGRAM

13.00  Öppning, Tom Moring

13.15  Marika Tandefelt: Svenska som modersmål i Finland. Om projektet Svenskan i Finland - i dag och i går

13.40  Olle JosephsonSvenska, sverigesvenska och finlandssvenska. Pluricentriska perspektiv från centrum

14.20  Charlotta af Hällström-ReijonenSpråkvård då och nu

14.50  Kaffe

15.15  Jonas LillqvistPresentation av bokserien i digital form

15.30  Mats ThelanderNär man ser det lite grann så här från sidan: tankar kring ”Svenskan i Finland” ur sverigesvensk språkvinkel

16.15  Paneldiskussion med Olle JosephsonBarbro Allardt LjunggrenÅsa PalviainenWilhelm Barner-Rasmussen och Pirjo Hiidenmaa
Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

17.00  Avslutning, Camilla Wide

 

Evenemanget kan ses här ovanför eller på SLS YouTubekanal.