Svenskan i Finland – i dag och i går

Svenskan i Finland – i dag och i går  11.10.2019

Varmt välkommen på seminarium! Vi firar att bokserien Svenskan i Finland – i dag och i går nu är komplett!

Bokserien ger en heltäckande bild av bland annat finlandssvenska dialekter och småstadsspråk, nutida skrift- och talspråk, finlandssvenskans historia under flera sekel och inte minst växelverkan mellan språket och det omgivande samhället.

Under slutseminariet kommenteras bokserien ur såväl ett sverigesvenskt som ett finlandssvenskt perspektiv.

 

PROGRAM

13.00  Öppning, Tom Moring

13.15  Marika TandefeltSvenska som modersmål i Finland

13.45  Olle JosephsonSvenska, sverigesvenska och finlandssvenska. Pluricentriska perspektiv från centrum

14.15  Charlotta af Hällström-ReijonenSpråkvård då och nu

14.45  Kaffe

15.15 Mats ThelanderNär man ser det lite grann så här från sidan: tankar kring ”Svenskan i Finland” ur sverigesvensk språkvinkel

15.45  Ann-Marie IvarsDialekt och samhälle 1860–2010

16.15  Paneldiskussion med Olle JosephsonBarbro AllardtÅsa PalviainenWilhelm Barner-Rasmussen och Pirjo Hiidenmaa
Moderator: Wivan Nygård-Fagerudd

17.00  Avslutning, Camilla Wide

17.10  Mingel

 

Välkommen!