Språklek

Språklek den 28 november

Språket är författarens formbara material. Det kan yxas till men också modelleras, behandlas kanslimässigt eller med finess. Det kan vara både folkligt och fint, förfärande och fult. Och om de existerande orden inte räcker till kan man som författare hitta på nya.

Ett samtal om det litterära språkets domäner från dialekt till dada med Peter Sandström, Heidi von Wright och Per Stam, utgivare av Henry Parlands dikter.

Moderator: Philip Teir

Bokförsäljning till specialpris under tillställningen! Hjärtligt välkommen!