Språkforskning med digitala data: etik, praktik och juridik

  • 20.11.2020
  • 13:00 till 18:00

 

Välkommen på fortbildning för forskare!

Språkforskning med digitala data: etik, praktik och juridik

Hur kan man forska i digitalt medierad kommunikation? Vilka utmaningar ställs forskare inför i dagens digitala kommunikationskultur? Hur ska man hantera konflikten mellan GDPR, strävan efter öppen vetenskap och forskarens etiska ansvar för sina informanter?

Bland annat dessa frågor behandlas på fortbildningsdagen, som Språkvetenskapliga nämnden vid Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS) ordnar i samarbete med forskningsprojektet WhatsInApp (Jyväskylä universitet och Finlands Akademi) och SLS arkiv. Fortbildningen riktar sig till forskare som arbetar med digitala data och tar upp frågor som hur man samlar in data från sociala medier, hur man bevarar och arkiverar data och vilka juridiska och etiska aspekter det finns på datainsamling med känsliga objekt (t.ex. minderåriga barn).

Programmet innehåller tid för diskussion och man får gärna ställa frågor till föredragshållarna.

Fortbildningen ordnas på distans, via Zoom, fredagen den 20 november 2020. Det är gratis att delta, men förhandsanmälan krävs. Anmälan är öppen fram till onsdagen den 18 november. 

Program

13.00–13.10  Introduktion
Professor Åsa Palviainen

13.10–14.10  Förnuft och känsla? Om utmaningar, möjligheter och etisk komplexitet när man studerar sårbara individer och slutna grupper på nätet
Docent och universitetslektor Ylva Hård af Segerstad, Göteborgs universitet.

PAUS (10 min)

14.20–15.10  Insamling, hantering och arkivering av digitala forskningsdata ur ett juridiskt perspektiv
Kanslichef Jonas Lång, SLS

PAUS (5 min)

15.15–16.15  Learning by doing digital research: Erfarenheter från forskningsprojektet WhatsInApp
Forskare Tiina Räisä & professor Åsa Palviainen, Jyväskylä universitet

PAUS (15 min)

16.30–17.15  SLS arkiv: Från insamling till arkivering
Arkivchef Kristina Linnovaara, SLS

Arkivering av material från sociala media – best practices
Utvecklingschef Johan Pyy, SLS

17.15–18.00  Diskussion med deltagarna, med frågor från publiken.