Spara datumet: Vägar in och vägar ut – doktorandforskning om det svenska i Finland

  • 25.5.2023 - 10:00 till 26.5.2023 - 12:30
dylan gillis
Varmt välkommen till Svenska litteratursällskapet på konferens för doktorander 25–26 maj 2023!

Spara datumet redan nu! Anmälan öppnas måndagen den 3 april.

Konferensen riktar sig till doktorander inom humaniora och samhällsvetenskaper vars forskning berör det svenska i Finland. Du kan vara i startgroparna med din forskning eller längre hunnen.

 Vi erbjuder ett forum med tid för nätverkande och reflektion kring upplevelsen av att vara doktorand och diskussion kring vägar in i doktorandskapet och vägar ut i den fortsatta (akademiska) karriären. Deltagarna får råd och verktyg både för doktorandprocessen och tiden efter disputationen. Föreläsare är docent Åsa Burman (Stockholms universitet) som presenterar en effektiv metod för doktorandens arbetsprocess och professor Camilla Lindholm (Tammerfors universitet) som ger en insyn i tiden efter disputationen: vilken sorts tyst kunskap om den akademiska världen behöver du som doktorand känna till och vad krävs det för en fortsatt akademisk karriär?

Alla deltagare får kort presentera sin forskning för deltagarna och dela med sig erfarenheter av att vara doktorand. Evenemangets språk är svenska men presentationerna kan hållas på svenska eller engelska.

Konferensen är gratis och ordnas i SLS auditorium på Riddaregatan 5 i Helsingfors. SLS bjuder alla deltagare på lunch båda dagarna och middag på torsdagen, samt ersätter resor och logi för de som inte är bosatta på orten. Det går också bra att delta i konferensen endera dagen. Vidare instruktioner följer i april då anmälan öppnas!

Riktgivande programtider
Torsdag 25.5 kl. 1017, gemensam middag kl. 19
Fredag 26.5 kl. 912.30, gemensam avslutningslunch 12.30

Frågor? Kontakta oss på vasb@fyf.svif.sls@ofni eller 09 618 777 (vardagar kl. 916).