Slutseminarium: Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland

Varmt välkommen på slutseminarium för projektet Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland torsdagen den 9 januari 2020!

Under seminariet presenteras ett urval av projektets resultat. Dagen avslutas med en diskussion över forskningens implikationer och behovet av framtida studier på området.

Syftet med det mångvetenskapliga projektet som pågått 2016–2019, har varit att i bred mening studera hälsa bland svensk- och finskspråkiga i Finland, vilka skillnader som finns mellan språkgrupperna och vad som kan förklara variationen.
 

PROGRAM

13.00 Inledande ord av projektets ledare Jan Saarela

13.10 Jan Saarela: Reflektioner kring språkgruppsskillnader i dödlighet

13.25 Julia Klein: Vad gjorde du på arbetsmarknaden? Sjukpension och dödlighet

13.40 Kaarina Reini: Mottagande av sjukdagpenning och vad som händer efter sjukledigheten

13.55 Camilla Härtull: Språkgruppsskillnader i inkomster och fattigdom

14.10 Kaffepaus

14.30 Fredrica Nyqvist: Ensamhet bland svensk- och finskspråkiga

14.45 Marina Näsman: Livsgnista hos äldre – fokus på svensk- och finskspråkiga i Österbotten

15.00 Sakari Suominen: Skillnader i självskattad hälsa mellan finsk- och svenskspråkiga – observationer från den uppföljande Health and Social Support (HeSSup) -enkätstudien

15.15–16.00 Diskussion/dialog med kommentatorerna Karmela Liebkind, Gunnar Rosenqvist och Susan SundbackEvenemanget direktsänds och kan även ses efteråt här ovanför eller på SLS YouTubekanal.