Slutseminarium: Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland

 Slutseminarium: Marginaliserade eller privilegierade? 9.1.2020

Varmt välkommen på slutseminarium för projektet Marginaliserade eller privilegierade? Språkgruppsskillnader i hälsa och ohälsa i Finland  torsdagen den 9 januari 2020!

Under seminariet presenteras ett urval av projektets resultat. Dagen avslutas med en diskussion över forskningens implikationer och behovet av framtida studier på området. 

Syftet med det mångvetenskapliga projektet som pågått 2016-2019, har varit att i bred mening studera hälsa bland svensk- och finskspråkiga i Finland, vilka skillnader som finns mellan språkgrupperna och vad som kan förklara variationen. Här kan du läsa mer om forskningsprojektet.

Anmälan senast den 7 januari via länken ovanför evenemangsbilden.

 

PROGRAM

13.00   Inledande ord av projektets ledare Jan Saarela

13.10   Jan SaarelaReflektioner kring språkgruppsskillnader i dödlighet

13.25   Julia KleinVad gjorde du på arbetsmarknaden? Sjukpension och dödlighet

13.40   Kaarina ReiniMottagande av sjukdagpenning och vad som händer efter sjukledigheten

13.55   Camilla HärtullSpråkgruppsskillnader i inkomster och fattigdom

14.10   Kaffepaus

14.30   Fredrica NyqvistEnsamhet bland svensk- och finskspråkiga

14.45   Marina NäsmanLivsgnista hos äldre – fokus på svensk- och finskspråkiga i Österbotten

15.00   Sakari SuominenSkillnader i självskattad hälsa mellan finsk- och svenskspråkiga – observationer från den uppföljande Health and Social Support (HeSSup) -enkätstudien

15.15–16.00 Diskussion/dialog med kommentatorerna Karmela LiebkindGunnar Rosenqvist och Susan Sundback

 

 

Evenemanget direktsänds och kan även ses efteråt (länk närmare evenemanget).